Endüstriyel Hijyen – İş Sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçümleri

ortam ölçümleri

Endüstriyel Hijyen – İş Sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçümleri

Endüstriyel Hijyen ve ortam ölçümleri, işyerinde kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören hammaddelerin etkilerinden ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, kimyasalların zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Akredite ortam ölçümü yapan firmalar ortam ölçümleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına göre İşyeri Ortam Ölçümü,  Elektrik Topraklama Ölçümleri, Elektrik Tesisat Uygunluk Kontrolü ve Periyodik Kontrol hizmetlerini vermektedir.

Aydınlatma, çalışma ortamlarında ilgili standartlarının gerektirdiği biçimde ve hata oranlarının azaltılmasını sağlayarak oluşabilecek iş kazalarının önlenmesinde büyük bir fayda sağlamaktadır.

Çalışma ortamlarının gün ışığıyla yeteri derecede aydınlatılmış olması ve mümkünse ortamın gün ışığından faydalandırılması önceliklidir. Çalışılan faaliyet alanlarının (Atölye, Ofis, İnşaat, Yeraltı Madenciliği vb.) buna uygun olmaması sebebiyle gün ışığından yeteri derecede yararlanılamayan çalışmalarda, suni ışıkla uygun ve yeterli aydınlatmanın sağlanması gerekir.

Gerçekleşen İş kazalarının çoğunlukla yaralanmayla sonuçlandığı montaj işleri, batma kesme devrilme vb. etkenlerin oluşması sebebiyle uygun aydınlatma koşullarının hangi ölçüde doğru yapıldığı işveren ve çalışanlar tarafından bilinmelidir.

Bu konuda KAYI OSGB aydınlatmanın yetersiz bulunduğu noktaları tespit ederek çalışanların göz sağlığını etkileyebilecek, düşük düzeyde kalmış, Kazalara neden olabilecek noktaları belirlemek ve iş verimliliklerini arttırarak çalışanın kendilerini rahat hissettikleri güvenli ve sağlıklı bir çalışma alanı oluşturmasını sağlar.