KAYI OSGB, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin getirmiş olduğu tüm yükümlülüklerin işveren ve çalışanlar tarafında uygulanabilmesini sağlamak amacıyla kuruldu. İSG Kültürünün ülkemizde her seviyedeki bireyin ortak dili haline gelmesi ve sürdürülebilir kılınması için projeler geliştirmektedir.

Bu doğrultuda hizmet verdiğimiz tüm kurum ve kuruluşların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uygulamaları çerçevesinde gerekli hazırlık ve uygulamalara klavuzluk ederek, İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına karşı, modern teknoloji ve uygulanabilir uygulanabilir mühendislik yaklaşımı ile farklı disiplinlerin bakış açısıyla kurumlara özel danışmanlık hizmetleri geliştirmektedir.

Profesyonellerimiz “Sağlık İşinize Gelecek” vizyonuyla çalışanlar için, İş sağlığı ve Güvenliği konusunda temel hakların korunması ve yasal sorumlulukların yerine getirilmesini hedefleyerek, Kurumların varlığının ve sağlıklı çalışma ortamının sürdürülebilir olmasına klavuzluk eder.

Tüm uygulamalarını Türk Güven yazılımıyla online ve denetlenebilir sistemleriyle sahada uygulamaların kolaylaştırılmasını sağlar. Sağlıklı işyerlerinin verimli ve sürdürülebilir güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasını sağlar.