Hizmet Ağımız

Hizmet Ağımız

Yangın Eğitimi

Yasal Zorunluluk Mevcut Mu?

 • 19 Aralık 2007 Tarihli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik; 2009 yılında revizyona uğramış, son halini 9 temmuz 2015’te almıştır.
 • 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu bulunmaktadır.
 • 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununu içinde; tüm personele ve acil durum ekiplerine verilmesi gereken yangın eğitimleri bulunmaktadır.
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kurum ya da kuruluşlarda işyerinin ölçeğine bakmaksızın, yangın önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele konularında uygun donanıma sahip ve bu konuda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir.
 • Kanun yönetici ya da işverenin yangın ihtimaline karşı araç ve gereçleri sağlayarak, eğitim ve tatbikatları yaptırmasını ve yangın ihtimaline karşı eğitilmiş kişi/kişilerin kurum ya da kuruluşlarda her zaman hazır bulunmalarını şart koşmuştur.

Yasal Zorunluluk İçin Zorunlu Tarih Var Mı?

Yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatları YILDA EN AZ 1 KEZ

Yangın Eğitimnde Amaç Ne?

Yönetmelik kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin: Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde muhtemel çıkabilecek yangın olaylarının önlenmesi için gerekli koruyucu önlemleri almak, yangın esnasında söndürme ve kurtarma tekniklerini uygulamak, mevcut personele yangın güvenliği konusunda bilgilendirmek, bilgilerini beceriye dönüştürmek, yangın anında kullanılacak koruyucu teçhizat ile söndürme malzeme ve cihazlarını tanıtmak, olası yangında yangın söndürme tekniklerini ve bina–tesis tahliye işlemlerini öğretmektir.

Kimler Yangın Eğitimi Verebilir?

 • Belediye itfaiye grupları yangın söndürücü şirketleri
 • Eğitim kurumları
 • Bireysel sivil savunma uzmanları

Yangın Eğitimi Vermenin Şartı Nedir?

Kurumlar ve kişilerin eğitim vermeleri için eğiticilerinin belgelere sahip olmaları gerekmektedir.

En az 1. Seviye yangın eğitici belgesi, eğitici eğitmen belgesidir.

Kimler Yangın Söndürme Eğitimine Katılabilir?

 • Yöneticiler
 • Mavi ve beyaz yaka tüm çalışanlar
 • Kurum ve kuruluşların bünyesinde yer alan Acil Müdahale (söndürme, kurtarma, koruma, ilk yardım) ekipleri

Yangın Eğitimde Neler Öğrenebilirim?

 • Ülkemizde gerçekleşen yangın olayları ve istatistikler
 • Yanma ve yangın tanımı
 • Yanma çeşitleri
 • Yanıcı maddeler ve özellikleri
 • Isı kaynakları ve etkileri
 • Isı transferi
 • Yangın sebepleri ve etkenleri
 • Yangın önleyici tedbirler
 • Yangın sınıfları ve özellikleri
 • Yangın çeşitleri ve özellikleri
 • Yangın safhaları
 • Yangın yerinde tehlikeler
 • Söndürme metotları
 • Söndürme maddeleri ve özellikleri
 • Yangın anında hareket tarzı
 • Yangın ihbarı
 • Acil durumlarda tepki
 • Yangınlarda tahliye ve toplanma
 • İşletme yangın organizasyonu ve acil durum ekiplerinin görevleri
 • İşletme acil durum planı tanıtılması
 • Yangın söndürme cihazlarının tanıtımı ve kullanımı

Temel Yangın Eğitimi Nasıl Olmaktadır?

İşyerleri, Fabrikalar, tesisler, hastaneler, okullar ve şirketlerde bulunan yangın söndürme cihazını

doğru şekilde kullanması ve öğrenmesi gereken bir eğitimdir.

Temel Yangın Eğitimi Ne Kadar Sürer?

4 Ders saati (3 saat anlatım, 1saat uygulama)

Eğitimin Sonunda Ne Olur?

Eğitim sonunda eğitim sonuç raporu düzenlenerek, katılımcılara eğitim katılım/başarı belgesi verilir.

Eğitim Sonrası Kazanımlarımız Neler Olur?

 • Yanma ve yangını biliriz
 • Yangına sebep olacak faktörleri biliriz
 • Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanırız
 • Algılama sistemlerini biliriz
 • Sabit söndürme sistemlerini biliriz
 • Yanmanın oluşumunu biliriz
 • Yangının tanımını ve yangın türlerini biliriz
 • Söndürme maddelerini biliriz
 • Binayı terk etmeyi ve yardıma muhtaç kişilere nasıl yardım edeceğini biliriz
 • Binayı terk ederken neler yapılacağını biliriz
 • İşletme toplanma bölgesini biliriz
 • Toplanma bölgesinde nasıl davranılacağını biliriz
 • Acil müdahale ekiplerinin nasıl oluşacağını biliriz
 • Yangın türüne göre söndürme maddelerini kullanabiliriz
 • Nasıl yardım çağıracağını biliriz
 • Basit yangın güvenlik önlemlerini biliriz
 • Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi, ilgili kişileri ve etrafı haberdar edeceğini biliriz
 • Binayı terk ederken anahtar,şalter,tuş vs. kapatırız
 • Kaçış yollarını bilir ve kullanırız
 • Portatif Yangın söndürme cihazlarını kullanırız
 • Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebiliriz

TAKSİM OSGB OLARAK SİZE TEMEL YANGIN EĞİTİMİ VE İLERİ YANGIN EĞİTİMİ HİZMETİ VERMEKTEYİZ. FİYAT BİLGİSİ VE AYRINTILI BİLGİ İÇİN http://www.taksimosgb.net/ İNTERNET SİTEMİZİ İNCELEYİP TEL: (0212) 438 73 25 NUMARASINDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.

İleri Yangın Eğitimi Nasıl Olmaktadır?

Özellikle fabrikalarda, sanayi kuruluşlarında çalışan personelin elindeki tüm yangın söndürme malzemelerini kullanabilmek ekipler oluşturmak ve bu ekibin şehir itfaiyesi gelinceye kadar söndürme işlemini yapabilmesi için öğrenmesi gereken bir eğitimdir.

TAKSİM OSGB OLARAK EĞİTİM İÇERİKLERİ NASIL OLMAKTADIR?

 1. 2 saatlik tek gün eğitim; yanma yangın bilgisi, yangın yerindeki tehlikeler,LPG ve Doğalgaz bilgisi, tatbikat
 2. 6 saatlik tek gün eğitim; yanma yangın bilgisi, yangın yerindeki tehlikeler,LPG ve Doğalgaz bilgisi, tatbikat
 3. 18 saatlik 3 günlük eğitim;
 • 1. gün yangının yapısı ve gelişimi,Lpg ve Doğalgaz bilgisi, Yangın yerindeki tehlikeler
 • 2.Gün: Söndürme ekipmanları kullanım teknikleri, Güvenlik Organizasyon
 • 3.Gün: Ekipman bilgisi, Tatbikat
 1. 30 saatlik 5 günlük eğitim
 • 1. gün yangının yapısı ve gelişimi yangın yerindeki tehlikeler
 • 2.Gün: lpg ve doğalgaz bilgisi Söndürme ekipmanları kullanım teknikleri
 • 3.Gün: işletmelerde yangın güvenliği:İşletmelerde yangın organizasyon
 • 4. gün: lk yardım bilgisi, Deprem bilgisi
 • 5. gün: Genel tatbikat ( katı-sıvı-gaz yan. Müdahale)

2 Saatlik 6 saatlik kurumlar belgelendirilir. 18 saatlik (3 gün) ve 30 saatlik (5gün) eğitimlerde kurum? ve kişiler sertifikalandırılır.

Uygulamalı Yangın Söndürme Eğitimi Nasıl Olmaktadır?

İl Belediye Başkanlıklarına bağlı İtfaiye Müdürlükleri, YÖK’e bağlı üniversitelerin düzenlediği kurslar ve Milli Eğitim Müdürlüklerinin temel yangın eğitimi konusunda yetkilendirdiği özel eğitim kuruluşlarınca

yapılacak uygulamalı yangın eğitimleri sonucunda düzenlenecek “yangın eğitim belgelerinin” geçerli sayılacağı Bakanlığın ilgili yazısı ile belirtilmiştir.

Uygulamada; TMGD Sınavında başarılı olan kişilerin TMGD Sertifikası almak üzere Bakanlığa yapacakları başvuru sırasında geçerli olan “uygulamalı yangın söndürme eğitimi sertifikasını” diğer istenen belgelerle birlikte sunmaları gerekmektedir.

Yangını Minimum Zararla Söndürebilmek İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

 • ERKEN VE ETKİN MÜDAHALE YAP
 • ACİL EYLEM PLANI YAP
 • MÜDAHALE EKİBİ KUR
 • EKİBE EĞİTİM VER
 • TATBİKATLAR YAPTIR
 • EKİBE YANGINLA MÜCADELE DONANIMI VER
 • YANGINLA MÜCADELE EKİPMAN VE SİSTEMLERİ HER AN KULLANIMA HAZIR TUT
 • BİLİNÇLENDİR