KAYI OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Güncel olan kanun, tüzük, yönetmelik ve standartları içeren iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda işveren adına bakanlıklar ile ilgili tüm yasal süreçleri takip edecek raporlama yapar. Tüm bu çalışmalarımızda TÜRKGÜVEN Otomasyonu üzerinden online takip edilir. Müşterilerimiz talep ettikleri taktirde kendileri de online olarak görüntüleyerek kendi rapor ve karnelerini elde edebilirler.