İş koluna göre tehlike sınıfları – Nace Kodları

NACE Kodu Nedir? Nace kodu; İşyerlerinin faaliyet alanlarına göre tehlike sınıflarının belirlendiği kodlama sistemi ve listesidir. İşyerleri NACE kodları çerçevesinde tehlike sınıflarına ayrılmış durumda. Bu kodlar 6 haneden oluşuyor. ÇSGB (Çalışma …