Hizmet Ağımız

Hizmet Ağımız

Operatörlük Eğitimleri

 • İş Makinaları Kullanıcı Eğitimi

  Forklift sürücü belgesi:

  Forklift,kullanacak olan operatörlerin forklift sürücü belgesine sahip olmaları gerekir. Söz konusu belgeye sahip olmayan operatörlerin işyerlerinde yapabilecekleri iş kazaları, işverenleri ciddi cezalara maruz bırakacak sorumluluğa neden olurlar.

  Vinç operatörlük belgesi:

  1 Ağustos 2008 tarihli 26954 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ilgili Yönetmelik uyarınca; operatörlük belgelerinin T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylı olması zorunlu hale getirilmiştir.

  İşyerlerinde kullanılan vinç tipi iş makinalarına (kreyn, kule vinç, mobil vinç vb.) ek olarak; tavan vinci kullanan operatörlerin de, İş Kanunu’na göre operatörlük belgesinin olması kanuni bir zorunluluktur.