Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi Danışmanlık Hizmeti

İş Sağlığı

Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi Danışmanlık Hizmeti

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetimi, en genel tanımıyla çalışma ortamında kaza ve meslek hastalıklarını en aza indirgemek ya da tümüyle ortadan kaldırmak için aynı dili konuşup anlama amacıyla yapılır. İşletmelerde mavi yaka personel ile yönetim takımının kurallar ve uygulamalar konusunda ortak dili konuşması, hedefleri doğru anlaması ve iş yapış biçimlerinde davranış bilinci ve değişiminin gerçekleşmesi ancak bu şekilde sağlanacaktır.